oт: Grainis | 11 дек. 2017

Албум: Обща галерия

Информация за потребителя

Мъж | Роден: 01 юни 1959
Професия: водород и оксиводород - енергийни разработки
Хоби: зелена енергия, автономни ОН газови електроцентрали, базалтови влакна и композити, газово-електрически двигатели, водородни летателни апарати, графенови батерии и кондензатори, автономни плаващи острови
За мен: Грейнис ООД работи от 2005 по проекти за нискоенергиен добив на водород и оксиводород (ОН) чрез модифицирана електролиза на вода. В хода на лабораторните ни експерименти направихме няколко научни открития и изобретения от световно значение, като например електролизна клетка, произвеждаща ОН газ с 0,5 ватчаса на литър ел. енергия.
https://solargas.alle.bg
https://fuels.alle.bg
https://powerplant.alle.bg
https://basalt.alle.bg
https://shelf.alle.bg